ขั้นตอนการเก็บเงินเดิมพัน

โป๊กเกอร์ดาฟาเบท จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 0% - 7.5% จากเงินกองกลางทั้งหมด แต่ไม่เกิน €5 ทั้งนี้จะไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมหากยังไม่มีการเปิดไพ่ฟลอบ โดยมีการระบบคำนวนการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไปตามการเล่นของผู้เล่นแต่ละคน

โต๊ะที่จำกัดเงินคงที่

จำกัด - €0.02/€0.04 - €0.25/€0.50
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2-10 €0.01 ต่อ €0.25 ของเงินกองกลาง € 0.04
จำกัด  - €0.1/€0.2
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2-10 €0.01 ต่อ  €0.25 ของเงินกองกลาง € 0.10
จำกัด - €0.25/€0.5 สูงถึง €0.50/€1
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2-10 €0.02  ต่อ €0.5 ของเงินกองกลาง € 0.40
จำกัด - €1/€2
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2-10 €0.02 ต่อ €0.5  ของเงินกองกลาง € 1.00
จำกัด - €2/€4"
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2 €0.2 ต่อ €5 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-4 €0.2 ต่อ €5 ของเงินกองกลาง € 2.00
5-10 €0.2 ต่อ €5 ของเงินกองกลาง € 3.00
จำกัด - €3/€6 สูงถึง €10/€20
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2 €0.4 ต่อ €10 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-4 €0.4 ต่อ €10 ของเงินกองกลาง € 2.00
5-10 €0.4 ต่อ €10 ของเงินกองกลาง € 3.00
จำกัด - €20/€40 สูงถึง €30/€60
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2 €0.75 ต่อ €20 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-4 €0.75 ต่อ €20 ของเงินกองกลาง € 2.00
5-10 €0.75 ต่อ €20 ของเงินกองกลาง € 3.00
จำกัด - €50/€100 และสูงกว่า
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2-3 €2 ต่อ €100 ของเงินกองกลาง € 2.00
4-10 €2 ต่อ €100 ของเงินกองกลาง € 4.00

โต๊ะที่จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง

จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง - €0.01/€0.02 USD สูงถึง €0.02/€0.04
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2-10 €0.01 ต่อ €0.15 ของเงินกองกลาง € 1.00
จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง - €0.05/€0.10
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2 €0.01 ต่อ €0.15 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-10 €0.01 ต่อ €0.15 ของเงินกองกลาง € 2.00
จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง - €0.10/€0.20-€0.25/€0.50
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2 €0.01 ต่อ €0.20 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-4 €0.01 ต่อ €0.20 ของเงินกองกลาง € 2.00
5-10 €0.01 ต่อ €0.20 ของเงินกองกลาง € 3.00
จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง - €0.50/€1 สูงถึง €10/€20
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2 €0.05 ต่อ €1 ของเงินกองกลาง € 1.00
3-4 €0.05 ต่อ €1 ของเงินกองกลาง € 2.00
5-10 €0.05 ต่อ €1 ของเงินกองกลาง € 3.00
จำกัดเงินและไม่จำกัดเงินกองกลาง - €25/€50 และสูงกว่า
จำนวนผู้เล่น อัตราการหักเงินกองกลางต่อเงินกองกลางทั้งหมด Max. Rake
2-3 €1 ต่อ €20 ของเงินกองกลาง € 2.00
4-10 €1 ต่อ €20 ของเงินกองกลาง € 5.00